BIO FOR C

BIO FOR C

Vät– och skummedel för släckning av skogs–, stads– och industribränder. Bio For C är granskad av SP enligt NT Fire 051, § 7

Uppfyller standarderna EN 1568, VERITAS och CEREN

Ladda ned dokumenten som pdf
Bio For C Tekniska Data PDF Säkerhets Data PDF Tester/analyser PDF