Bio T3

Träningsskum 3 %.
BIO T3 är ett syntetiskt skum för användning i träningssyfte. Den är helt miljöanpassad och innehåller varken butylglykol, butoxyethanol eller butoxyethoxy-ethanol.
Bio Foam gör det lätt att starta om släckningsenheten efter varje brandövning.

BIO T3 är granskad av SP enligt NT Fire 051, § 7

Ladda ned dokumenten som pdf
Bio T3 Tekniska Data Säkerhets Data Tester/analyser