Bio T6

Träningsskum 6 %.
BIO T6 är ett syntetiskt skum för användning i träningssyfte. Den är helt miljöanpassad och innehåller varken butylglykol, butoxyethanol eller butoxyethoxy-ethanol.
BIO T6 gör det lätt att starta om släckningsenheten efter varje brandövning.

Ladda ned dokumenten som pdf
Bio T6 Tekniska Data Säkerhets Data Tester/analyser