Ecopol

Ecopol

Alkoholresistent skumkoncentrat bestående av naturmaterial. Effektivt för släckning av bränder i kolväten och polära lösningsmedel.

Uppfyller standarderna EN 1568, GESIP, LASTFIRE, VERITAS och ICAO

Ladda ned dokumenten som pdf
Ecopol Tekniska Data PDF Säkerhets Data PDF