Foscar

 1. HT2LX Skumsläckare med tungskumrör till HT-slangen ("Klicka av" HT-pistolen)
  a. Rekommenderat pumptryck: 40 bar
  b. Vattenflöde: ca 100 l/min
  c. Skumblandning, fast, ca 0.5%
  d. Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska
  e. Släcker bil-, container-, däck-, halmtak- och inomhus brand med tungskumröret.

 2. HT2MX skumsläckare med mellanskumrör till HT-slangen ("Klicka av" HT-pistolen)
  a. Rekommenderat pumptryck: 10 bar
  b. Vattenflöde: ca 70 l/min
  c. Skumblandning, ca 0.8%
  d. Använd enbast BIO FOR C klass A+B kumvätska
  e. Säkrar bensin/olja med skumtäcke

  Foscar Foscar

 3. Fördelar med BIO FOR C
  a. SNABB och LÄTT att använda
  b. 2 L klass A skumvätska kan motsvara upp till 25 L alm. syntetisk skumvätska
  c. Mer miljövänlig att använda än vatten. Tänk på släckningsförorenet vatten...
  d. Kan användas till halmtak utan att förstöra det friska halmet.
  f. Skumutrustningen behöver inte sköljas efter bruk.
  g. Billigt att använda - på grund av den lilla procenten skum.