Övningsskum

En syntetisk skumvätska som utformats i utbildningssyfte. Den baseras på ytaktiva ämnen med skumbildande egenskaper och kort dräneringstid. Detta ger en kortvarig skumvätska som gör det enkelt att börja om från början enligt driftschemat.

Övningsskummet: BIO T3 finns som lätt-, mellan- eller tungskum. Skumvätskorna kan användas i alla typer av utbildnings-situationer.

Bränslebränder: Effektivt vid kolvätebränder (diesel, bensin och fotogen)

Övningsskummet skadar inte miljön och är helt nedbrytbart. BIO T3 är fri från fluor och glykol.