Skumpistol

Inblandning OFF 0,4% 1%, 3% tillsatsmedel och skumvätskor. Kan lätt använda olika tillbehör (se bild).