SkUMVÄTSKA

Klass A-skumvätskor tränger in i det fasta materialet så att branden kan släckas. Bio-X syntetiska A-skumvätska är utomordentligt effektiv, vattenbesparande, är snabbt biologiskt nedbrytbar samt är inte korrosiv mot metall.

BIO FOR C (Klass A)

Beskrivning kommer snart.

Ecopol (Klass B)

Beskrivning kommer snart.

ÖVNINGSSKUM

En syntetisk skumvätska som utformats i utbildningssyfte. Den baseras på ytaktiva ämnen med skumbildande egenskaper och kort dräneringstid. Detta ger en kortvarig skumvätska som gör det enkelt att börja om från början enligt driftschemat.

Övningsskummet: BIO T3 finns som lätt-, mellan- eller tungskum. Skumvätskorna kan användas i alla typer av utbildnings-situationer.

Bränslebränder: Effektivt vid kolvätebränder (diesel, bensin och fotogen)

Övningsskummet skadar inte miljön och är helt nedbrytbart. BIO T3 är fri från fluor och glykol.

Bio T3

Beskrivning kommer snart.

Bio T6

Beskrivning kommer snart.