Släckning med FIPbil

Släckning med FIPbil på Skadeplats 2014

Släckning av däck

Konsumtion av släckvätska/släckmedel class A.